Annonser

Statistikk: Gjestedøgn i Fjord Norge

På vegne av reiselivsnæringen tilrettelegger Fjord Norge statistikk som viser utviklingen innenfor gjestedøgn mv.

Slik følger vi med på utviklingen innenfor ulike markeder, og kan måle effekt av regionens markedsaktiviteter. Du finner oppdaterte tall på www.statistikknett.no/fjordnorge/.

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2015

I statistikken nedenfor finner du statistikk for fylker, Fjord Norge og Norge i den første linken for hver måned. Under detaljerte tabeller for hver måned, finner du statistikk for alle destinasjonene i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Bergen, Hardanger, Sunnhordland, Voss, Haugesund/Haugalandet og Stavanger/Sandnes (de to siste - kun hotell). Finansiering av statistikk for de andre destinasjonene er så langt ikke på plass.

Januar - detaljerte tabeller januar
Februar
- detaljerte tabeller februar (statistikk for destinasjoner)
Mars - detaljerte tabeller mars (statistikk for destinasjoner)
Mai - detaljerte tabeller mai (statistikk for destinasjoner)
Juni - detaljerte tabeller juni (statistikk for destinasjoner)

 

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2014
Januar
- deltaljerte tabeller januar
Februar
- detaljerte tabeller februar
Mars
- deltaljerte tabeller mars
April
- detaljerte tabeller april
Mai
- detaljerte tabeller mai (destinasjoner)
Juni
- detaljerte tabeller juni (destinasjoner)
Juli - detaljerte tabeller juli (destinasjoner)
August
- deltaljeret tabeller august (destinasjoner)
September
- detaljerte tabeller september (destinasjoner)
Oktober - detaljerte tabeller oktober (destinasjoner)
November - detaljerte tabeller november (destinasjoner)
Desember - detaljerte tabeller desember (destinasjoner)

SSB reviderte i oktoberstatistikken 2014 tallene for camping i Bergen for månedene mars-juni 2013 - det ble da registrert 50.000 for mange campinggjestedøgn i Bergen i 2013.
Disse tallene er fra oktober innarbeidet i hittil i år-tallene for 2013 – og dermed er også tallene for Hordaland, Fjord Norge og landet justert (noe ned). Dette berører altså camping – og dermed også samlet marked – men ikke hoteller.
Fra oktober 2014 skal endringer i 2014 i forhold til 2013 være riktige.

Kommende statistikk:
Statistikken for november skal etter planen publiseres av SSB mandag 12. januar 2015.

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2013

Januar - detaljerte tabeller januarFebruar
Mars
- detaljerte tabeller mars
April - detaljerte tabeller april
Mai - detaljerte tabeller mai
Juni - detaljerte tabeller juni
Juli - deltaljerte tabeller juli
August - detaljerte tabeller august
September - detaljerte tabeller september
Oktober - detaljerte tabeller oktober
November - detaljerte tabeller november
Desember - detaljerte tabeller desember

Overnattingsstatistikken for desember - og dermed årsoppsummeringen for 2013 - skal komme fra SSB fredag 31. januar 2014.
Regionale tall blir publisert på Statistikknett lørdag 1. februar og mandag 3. februar.

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2012

I statistikken nedenfor finner du statistikk for fylker, Fjord Norge og Norge i den første linken for hver måned. Under detaljerte tabeller for hver måned, finner du statistikk for alle destinasjonene i Fjord Norge.

Januar - detaljerte tabeller januar
Februar
- detaljerte tabeller februar
Mars
- detaljerte tabeller mars
April - detaljerte tabeller april
Mai - detaljerte tabeller mai
Juni
- detaljerte tabeller juni
Juli
- detaljerte tabeller juli
August
- detaljerte tabeller august
September
- detaljerte tabeller september
Oktober
- detaljerte tabeller oktober
November - detaljerte tabeller november
Desember

Kommende statistikk:
Detaljerte tabeller for regioner og kommuner kommer torsdag 7. februar.
Statistikken for januar kommer fredag 5. mars.

 

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2011

Statistikk 2011 - Her finner du en e-brosjyre som viser statistikk for 2011, fordelt på fylker, landsdeler, destinasjoner, nasjonaliter og formål med reisen. Rapporten viser statistikk for hele året og for sommersesongen juni-august. For hotell, finner dere her statistikk helt tilbake til 1960. Brosjyren kan også lastes ned som pdf-fil.

Januar

Februar - detaljerte tabeller januar, februar

Mars - detaljerte tabeller mars

April - detaljerte tabeller april

Mai - detaljerte tabeller mai

Juni - detaljerte tabeller juni

Juli - detaljerte tabeller juli

August - detaljerte tabeller august

September - detaljerte tabeller september

Oktober - detaljerte tabeller oktober

November - detaljerte tabeller november

Desember - detaljerte tabeller desember

 

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2010

Januar

Februar Merk: SSB har hatt problemer med de regionale tallene og statistikkbanken. Derfor kommer det nå bare tabeller for hoteller og for samlet marked. Ny versjon med tabellene for camping/hyttegrender blir sendt når de er tilgjengelige. Camping og hyttegrender er som vanlig inkludert i samlet marked - sammen med hoteller og vandrerhjem. Det er altså bare de separate tabellene for camping/hyttegrender som mangler. Detaljerte tabeller.

Mars Merk: Deler av påsken 2010 falt i mars, mens hele påsken 2009 falt i april. Det påvirker sammenliknbarheten i tallene for mars - og i noen grad også for januar-mars. Detaljerte tabeller.

April: Detaljerte tabeller

Mai: Detaljerte tabeller

Juni: Detaljerte tabeller

Juli: Detaljerte tabeller

August: Detaljerte tabeller

September: Detaljerte tabeller

Oktober: Detaljerte tabeller

November: Detaljerte tabeller

Desember: Detaljerte tabeller - med årsoppsummering

Kommende overnattingsstatistikk:
04.03.2011    Kommer første statistikken for 2011.

OVERNATTINGSSTATISTIKK, 2009
Januar

Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Sist oppdatert   21.08.2015  

Kontaktinformasjon

Fjord Norge AS
Torggaten 3, 5014 Bergen, Norway
Epost: info(at)fjordnorway.com