Møteplass: Internasjonalt reiseliv og lokalt kulturliv

Festspillene i Bergen og NCE Tourism Fjord Norway inviterer til et seminar som vil styrke dialogen mellom Vest-Norges kulturaktører og et internasjonalt reiseliv. Dette er en møteplass for personer som arbeider med kultur og reiseliv til daglig.

Seminarsted: Troldhaugen ,mandag 14. november kl. 12.00-18.00

Presentasjoner


Martin Randall Travel Ltd, en ledende turoperatør innen kulturreiser i Europa, gir
innblikk i hva de mener er «gode kulturprodukter», og hvordan kulturaktører kan få
gjennomslag på et internasjonalt marked. Vi vil også bl.a. få høre om hvordan
Edinburgh festivalen og Helsinki World Design Capital 2012 legger opp sitt
internasjonale markedsarbeid. I tillegg vil vi få innblikk i gode erfaringer fra Gøteborg
og andre byer med å bruke kultur i utviklingen av sin destinasjon.På oppdrag fra NCE Tourism Fjord Norway har det blitt foretatt en kartlegging av det internasjonale turoperatørmarkedet på kultur og forholdet til norske destinasjoner. Funnene fra undersøkelsen som er gjort av konsulentselskapet MENON blir presentert på seminaret. Seminaret holdes i forbindelse med Fjord 2.0 konferansen som i år har fokus på hva som skal til for å bli verdensledende i tematurisme.

Påmelding innen 3. november! Seminaret er gratis, men det vil bli en liten avgift for lunsj. Meny og priser blir sendt ut senere.

Send epost til: ann@ncetourism.com

Program for dagen

12.00: Lunsj
13.00: Velkommen og innledning v/NCE Tourism Fjord Norway og Festspillene i Bergen

Tema 1: Markedskunnskap

13.15-14:00 Presentasjon fra Menon v/Anniken Enger
14.00-14.45 Presentasjon fra Martin Randall Travel

Tema 2: Lokalt kulturliv og erfaringer med internasjonalt reiseliv

15:00-15.45 Edinburghfestivalen
15:45-16.15 WDC Helsinki 2012

Tema 3: Kultur som faktor i destinasjonsutvikling og internasjonal markedsføring

16:15-17:00 Claes Bjerkne, historie fra Gøteborg og andre destinasjoner i Europa
17.00-17.30 Erfaringer fra Bergen og Vestlandet
17.30-18.00 Oppsummering

Ordstyrer: Harm-Christian Tolden, direktør for Norsk publikumsutvikling

Foredragsholdere

Fiona Urquhart er direktør i Martin Randall Travel Ltd. Dette er den ledende spesialisten på «high brow» kulturreiser i Europa. De arrangerte en gruppetur til Festspillene i år og kommer igjen i 2012.

Jackie Westbrook er markeds- og kommunikasjonsdirektør ved Edinburgh International festival. Festivalen, som startet opp i 1947, er i dag en kjent merkevare og tiltrekker seg publikum fra hele verden.

Milla Visuri er turismekoordinator ved WDC Helsinki 2012. Hun har også bakgrunn fra Visit Sweden og Visit Finland i Stockholm.

Claes Bjerkne er styreleder og partner i Bjerkne & Co. Han har blant annet bygd opp Göteborg & Co. Han har hatt en rekke tunge oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han har vært sentral i utviklingen av svensk reiseliv. Han har et stort internasjonalt kontaktnett og har blant annet vært president i Federation International Centre Touristic og president i European Cities Marketing.

Anniken Enger er partner i MENON Business Economics og har omfattende erfaring med analyser av reiselivsnæringen.

Sist oppdatert   26.03.2012  

Kontaktinformasjon

NCE Tourism - Fjord Norway
Torggaten 3
N-5014 Bergen
Norway

Hovedmål

NCE Tourism – Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet.

NCE

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.