Seminarer i merking og gradering 2

Oppfølging semninar og kurs har i høst blitt gjennomført i alle 4 fylker.Vestlandsprosjektet innen skilting og gradering har fra 1. oktober blitt koordinert fra Friluftslivets hus i Marken i Bergen. Tidligere aktivitetsansvarlig i Bergen Turlag, Arne-Kristian Teigland, gikk 1. oktober over i jobben som prosjektkoordinator.

Vestlandsprosjektet åpner for satsing på merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Skiltingen merkes med fire ulike graderinger, som kjent fra alpint- grønn, blå, rød og svart som indikerer vanskelighetsgrad. I første omgang vil midlene gå til merking av turløyper for vandring, sykling, ski og padling. Prosjektet er et samarbeid mellom Friluftsrådene, Forum for natur og friluftsliv, Jeger og Fiskeforbundet, Den Norske Turistforening, NCE Tourism – Fjord Norway og fylkeskommunene i de fire Vestlandsfylkene.

I høst har prosjektkoordinator Arne-Kristian Teigland og Yngve Stee fra NCE med fagansvar vandring gjennomført seminar i alle fylkene i samarbeid med Ingrid Solberg Sæthre fra Innovativ Fjellturisme/Nasjonalt prosjekt. Seminar i merking og gradering modul 2 ble gjennomført i Bergen 5. Oktober, Førde 30. november, i Molde 1.desember og Stavanger 15.desember.

På disse seminarene har alle som mottok tilskudd fra Gjensidigestiftelsen våren 2011 til merking og gradering av turløyper etter Nasjonal Standard, blitt invitert. Deltakerne ble på forhånd oppfordret til å komme med innspill. Dette gjaldt ulike praktiske problemstillinger som spørsmål rundt søknader og tilskudd, bestilling og utforming av skilt og kart, gjennomføring og ikke minst å dele sine erfaringer med andre kursdeltagerne. Alle seminarene har samlet mange deltagere og gitt gode diskusjoner og innspill til det videre arbeidet med å merke Vestlandet med den nasjonale standarden.

Sist oppdatert   26.03.2012  

Kontaktinformasjon

NCE Tourism - Fjord Norway
Torggaten 3
N-5014 Bergen
Norway

Hovedmål

NCE Tourism – Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet.

NCE

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.