Tildeling av stipender for kultur- og opplevelsesaktører

I oktober utlyste vi stipend a kr. 15. 000 til kultur- og opplevelsesaktører. Stipendene skal gi ansatte i NCE Tourism - Fjord Norway sitt partnerskap mulighet til å delta på messer, konferanser eller foreta egne studieturer med fokus på økt kompetanse.

Alle som har blitt tildelt stipend har krav om rapportering og kunnskapsoverføring i etterkant til hele partnerskapet. Vi mottok mange gode søknader og vi har tildelt 12 stipend:

 1. Opplev Odda ved Jostein Soldal- studiereise til reiselivsmesse i Nederland med fokus på økt kunnskap innen opplevelsesreiser og markedsføring
 2. Sakte i Aurland ved Stine Karlsen- Studiereise til Trøndelag for medlemsbedrifter
 3. Bergen Base Camp ved Anne Gunn Rossvold- Studietur Mellom-Europa for å øke kunnskap om guiding, turløyper og aktiviteter med truger
 4. Contrast Adventure ved Anne Stine Mathisen- studiereise til Australia for å besøke profesjonelle tilbyder av kajakkopplevelser
 5. Førdefestivalen ved Torill Faleide- deltakelse på Celtic Connections Glasgow før å øke kunnskap om organisering, produkttilbud og markedsføring av store musikkfestivaler
 6. Heritage Adventure ved Ingerd Dymbe Anda- studietur til New Zealand for å besøke Heritage Exepditions Christchurch og NgaiTahuTourism i Queenstown for økt kompetanse i produkttilbud og markedsføring
 7. DID Adventure ved Didrik Ose- studiereise til Chamonix I samarbeid med Destinasjon Molde og Romsdal for kompetanse heving på tverrfaglig samarbeid
 8. Voss Resort ved Sigbjørn Slåtten- studietur til Seer Faus i Østerrike for økt kunnskap og samarbeid i Skidata
 9. Bærekraftpiloten Lærdal ved Helene Maristuen-Studietur til Sogndalstrand eller Risør for å jobbe mot et prosjekt for å skape et felles nettverk for trehusmiljø
 10. Kysteventyret ved Line Steinsland- studietur til Oslo for medlemsbedrifter med økt kunnskap på kystkultur
 11. Mo Laksegard ved Bjørn Moe- Arrangere en dags konferanse for produktutvikling og samarbeid innen prosjektet Discovery Route
 12. Bratt Moro AS ved Torgeir Skålid- studietur til Engelberg eller Chamonix for å etablere kontakt og samarbeid med TheBigLePowSki.
Sist oppdatert   26.03.2012  

Kontaktinformasjon

NCE Tourism - Fjord Norway
Torggaten 3
N-5014 Bergen
Norway

Hovedmål

NCE Tourism – Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet.

NCE

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.