Organisasjon

NCE Tourism - Fjord Norway er organisert gjennom et prosjektråd, en styringsgruppe og prosjektledelsen som overtar rollen av fasilitatoren.

 Øverste organ av NCE Tourism - Fjord Norway prosjektet er prosjektrådet. En styringsgruppe veileder prosjektet, mens prosjektledelsen gjennomfører prosjektet operativt.

NCE Tourism Organisasjon

Sist oppdatert   03.02.2012  

Prosjektrådet (Generalforsamling)

Partnerne i NCE Tourism – Fjord Norway organiseres i et Prosjektråd. Prosjektrådet utgjør prosjektets programråd (generalforsamling). Rådet møtes årlig, og hver partner har en stemme.

Styringsgruppen

Styringsgruppen i NCE TourismFjord Norway tar de løpende, overordnete strategiske beslutninger i prosjektet, og har ansvar for økonomiske disponeringer innenfor rammen av prosjektets mandat.


Prosjektledelse

Prosjektledelsen i NCE Tourism - Fjord Norway består av fire personer. En hovedprosjektleder, to delprosjektledere og en prosjektkoordinator.

Kontraktspartner

Kontraktspartner for NCE Tourism - Fjord Norway er Fjord Norge AS.Kontaktinformasjon

NCE Tourism - Fjord Norway
Torggaten 3
N-5014 Bergen
Norway

Hovedmål

NCE Tourism – Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet.

NCE

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.