Kontraktspartner

Kontraktspartner for NCE Tourism - Fjord Norway er Fjord Norge AS.

Prosjektet er forankret i Fjord Norge AS, men med et eget prosjektregnskap og en egen organisasjonsstruktur der prosjektets ressurser og arbeidsinnsats disponeres.

NCE Tourism - Fjord Norway skal fungere som et innovasjonssenter for reiselivsnæringen både regionalt og nasjonalt og vil gjennomføre egne utviklingsprosjekter i grensesnittet mellom produktutvikling og markedskommunikasjon.

Kontraktspartner inn mot NCE programledelse er Fjord Norge AS.
 
Sist oppdatert   20.11.2012  

Kontaktinformasjon

NCE Tourism - Fjord Norway
Torggaten 3
N-5014 Bergen
Norway

Hovedmål

NCE Tourism – Fjord Norway skal styrke reiselivsklyngen og bidra til økt profesjonalitet, miljøfokus og lønnsomhet.

NCE

Programmet Norwegian Centres of Expertise (NCE) er etablert for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige og internasjonalt orienterte næringsklyngene i Norge.