Det tek 2-3 timar å gå opp, og breturane her har aldersgrense 10 år. Naboen til Bøyabreen i Fjærland er Supphellebreen. På platået lengst fram på breen ligg Flatbreen, og 300 meter frå brefallet finn du Flatbrehytta. Dette er eit mykje brukt utgangspunkt for brevandrarar, og det er høve til å delta på breturar i sommarsesongen. For å komme til Supphellebreen/Flatbreen tek du av frå hovudvegen i Fjærland, og køyrer opp Supphelledalen til Øygard. Du kan også fortsette vidare til fots innover dalen, som bind Fjærland og Veitastrond saman. Her stikk Supphellenipa opp av ismassivet, og på 1687 meter over havet ligg Kaldakari. Supphellebreen og Flatbrehytta er legendariske namn for brevandrarar. Flatbregubben, Anders O. Øygard som bygde Flatbrehytta var den mest kjende breføraren i dette området. H.M Dronning Sonja har ved fleire høve besøkt Flatbreen, sist gang på 50-års jubileet til hytta i 2004. Den delen av Supphellebreen som ligg heilt i botnen av dalen, vert "halden i live" ved at det rasar ned is frå Flatbreen. Dette er den lågastliggjande breen i Sør-Norge, berre 60 moh.

Kontakt

Adresse:
  • 6848
  • Sogndal
Telefon:
99 23 15 00
E-post:
post@sognefjord.no
Nettside:
www.fjaerland.org

Hvor er Flatbreen / Supphellebreen?