Jetzt buchen

Ved helårsarrangement i tillegg til den konsentrerte festivalen i september skal Festspillene i Kristiansund fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen, og styrke den regionale arenaen for kunstformidling. Festspillene i Kristiansudn skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å drive profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst. FiK skal bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv, samfunns-/næringsliv og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirken og allmennheten.

Vorstellungen

21. September:
22. September:
23. September:
24. September:
25. September:

Kontakt

Adresse:
  • Konsul Knudtzsonsgate 4B
  • 6509 KRISTIANSUND N
Telefon:
98424467
E-Mail:
kine@festspillksu.no
Website:
www.festspillksu.no

Wo ist Kristiansund Arts Festival?