Redningsskøyta "Christian Bugge" hadde radio om bord og direktesendte redningsdåden på radio. Halvparten av mannskapet på 12 ble reddet. Arnulf Øverland foreviget hendelsen gjennom diktet "Sjøfolkene fra Hustadvika".

Kontakt

Adresse:
  • 6480
  • Aukra
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:
www.oyriket.no

Hvor er Roktamonumentet på Gossen?