Sunnfjord Museum tilbyr guiding og formidling, skiftande utstillingar og arrangement, urtehage og museumsbutikk, og leiger ut hus og lokale til møteverksemd og fest. Museet ligg ved Movatnet like aust for Førde sentrum og er ope heile året, med størst aktivitet i friluftsmuseet i sommarsesongen. Det er høve til å bade og fiske. 

Museet har eit vakkert uteområde med koselege sitjeplassar ved Movatnet og mellom husa i tunet. Ein kan tinge grill om ønskeleg. Museet er også utgangspunkt for turstiane Mostien og Dyreløypa. Deler av dei merka stiane følgjer Den Trondhjemske Postvei, og fleire informasjonstavler langs rutene fortel om den lokale natur- og kulturhistoria.

Sunnfjord Museum har samlingar som speglar dagleglivet til folk flest i Sunnfjord og bygningar som syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. Museet er tillagt samordnings- og rådgjevingsansvar for handverk, handlingsboren kunnskap og immateriell kultur i fylket.

Velkomen til Sunnfjord Museum – anten du er på jakt etter kunnskap, eller berre treng ei avslappa stund i det vakre uteområdet vårt. 

 

 

 

  • Facebook logo
  • Instagram logo
  • Trip Advisor logo

Fra NOK 0,00

Kontakt

Adresse:
  • Jølstravegen 107
  • 6819
  • Sunnfjord
Telefon:
+47 57 72 12 20
E-post:
sum@misf.museum.no
Nettside:
www.sunnfjord.museum.no

Hvor er Sunnfjord Museum?