Book now

                                                
Bevisstheten gjør oss mennesker til det vi er. Vi sanser, bearbeider, kommuniserer, husker og lærer. Både i nevrologi og psykiatri kan sykdomstilstander medføre endringer i bevisstheten. Medisiner kan også ha innflytelse på bevisstheten. For eksempel kan epilepsi svekke bevisstheten, mens Freud og surrealistene særlig var opptatt av det de kalte det underbevisste, hva nå enn det er? I psykiatri er det nytt søkelys på «gamle» psykedeliske medisiner og muligheter de kan ha i behandlingen av vanskelige depresjoner. Endret bevissthet kan fremme kreativitet – og fullt intakt bevissthet gjør oss ansvarlige. Belyst av billedkunst, skal vi sammen se på forskjellige aspekter av bevisstheten!                                                
Med Bernt Engelsen og Anders Lund.                                                                          
                                       
    

Source: Visit Bergen

Showings

March 14:
19:00

Contact

Address:
  • Østre Skostredet 5
  • 5017 Bergen
Phone:
Email:
Website:

Where is Medisinske skråblikk: bevisstheten i nevrologi, psykiatri og billedkunst?

Fjord Norway's secondary logo