Book now

Hvordan burde vår relasjon til dyr være? Hvorfor fortrenger vi andre livsformer fra rom vi kunne delt med dem? Hvilke rom skal vi gi dyrene, og til hvilke av dem? Hva har dyrenes egenverdi å si sammenliknet med verdien de har for oss? I samarbeid med Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie inviterer vi til en panelsamtale der vi skisserer jorden og menneskeheten med og uten dyr, side om side, eller kanskje sammen?
Paneldeltakere vil bli annonsert på nettsiden.

                                   
    

Source: Visit Bergen

Contact

Address:
  • Østre Skostredet 5
  • 5017 Bergen
Phone:
Email:
Website:

Where is Dyrene og oss?