Fjærland guiding har guida breturar på Flatbreen.

Turane er rekna frå 6 til 8 timar der ca to timar er rekna innpå sjølve breen. Bre og brevandring har røter heilt frå byrjinga av 1800 tallet då lokale Fjærlendingar guida ulike forskarar på breen. Seinare blei det meir profosjonelt og dei kjende patentførarane som Mikkel Mundal tilbau guida turar for turistar, forkarar og eventyrarar. Kristian Bing og William Cesil slingsby var blant dei som oppsøkte brebygda.

Følg linken videre for meir info og boking av bretur.

  • Facebook logo

Contact

Address:
  • Flatbreen Fjærland
  • 6848 FJÆRLAND
Phone:
95829171
Email:
booking.fj.guiding@gmail.com
Website:
fjaerlandguiding.com/

Where is Glacier hike Fjærland?