I det gamle rekkjetunet på garden Mælen, har kunstnaren Arne Bakke Mælen bygd opp eit moderne galleri og verkstad i tradisjonell byggjestil. Mælen driv med kunstnarleg uttrykk i tre. Frå garden er det ei spesiell utsikt over Hardangerfjorden. Kafé med enkel servering.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Mælen
  • 5628
  • Ullensvang
Telefon:
92204607
E-post:
kulturgalleriet@gmail.com
Nettside:

Hvor er Hardanger Kulturgalleri?