Stad Uskedalen. Turkart Folgefonna nasjonalpark. Start- og sluttpunkt P-plass ved Padlane på Eik. Parkering Ta av frå rv 48 ved brua over Eikeelva 2 km frå sentrum, retning Husnes. Følg Eikevegen 800 meter bratt oppover til liten P-plass der merkinga startar. Merking Informasjonstavle ved P-plassen. Skilta og T-merka. Gradering Raud. Noko krevjande, 4 støvlar etter DNT-systemet. Høgdeskilnad 60 – 1014 moh. Tidsbruk 5 timar t/r. Gode råd Kan vera myrlendt nokre stader. Bruk godt fottøy. Som alternativ nedtur kan ein gå mot Herøysundet eller Husnes, sjå oversiktskart. Turomtale Følg merkinga frå P-plassen, gjennom gardstun, opp skogsveg og inn på sti. Bratt i starten, men etter kvart lettare terreng gjennom gamal fureskog og over myrar. Deretter på fast fjell. Storslegen utsikt over Sunnhordland.

Kontakt

Adresse:
  • 5463
  • Kvinnherad
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Manen frå Uskedalen?