Stad Åkra. Turkart Topografisk kart Norge 1: 50 000 Kvinnherad - blad 1214 1. Start- og sluttpunkt Skogsbilveg på Vika. Parkering Ta til venstre i fyrste vegdele, 50 meter før Åkra bru. Køyr 500 meter og ta til venstre ved postkassestativ med skilt til Vikastølen. P-plass (nedre) ved grinda i starten på skogsbilvegen. Parkeringsavgift. Mot bompengar kan ein køyra den 3 km lange skogsbilvegen til 400 moh. P-plass (øvre) ved vegenden rett etter bru. Skilt til Vikastølen. Merking Informasjonstavle ved nedre P-plass. Inga merking langs skogsvegen. T-merka frå øvre P-plass. Skogsvegen er eigna for rullestol. Gradering Frå nedre P-plass: Blå. Moderat krevjande, to støvlar etter DNT-systemet. Høgdeskilnad Frå nedre P-plass 100 - 600 moh. Tidsbruk Frå nedre P-plass 4 timar t/r. Frå øvre P-plass 2 timar t/r. Gode råd Hugs bompengar. Lat att grindane. Eit alternativ kan vera å følgja stien vidare langs vestsida av Børsstølsvatnet til Fjellhaugen Skisenter. Turen til Vikastølen er og ein fin skitur. Turomtale Frå P-plass ved enden av skogsvegen er det god og tydeleg sti i lett terreng ca 2,5 km nordover til Vikastølen. Stien følgjer stort sett kraftlina. Under Stølshaugen er det eit stidele. Til høgre mot Vasstølen eller rett fram mot Vikastølen. Like sør for Stølsvatnet kryssar ein elva på ei enkel bru. Dette er ein opplevingsrik tur for små og store, i nærkontakt med det vakre kulturlandskapet i Åkrabygda med tilhøyrande utmarks- og fjellområde. Rullestol: Skogbilvegen er godt eigna for elektrisk uterullestol, og har fast grusdekke. Ved øvre parkeringsplass går skogbilvegen over til sti. Stien har ei stigning på 300 høgdemeter på 3 km, og har enkelte bratte parti. Fordel med kraftig elektrisk ute rullestol.

Kontakt

Adresse:
  • 5499
  • Kvinnherad
Telefon:
+47 53 48 42 80
E-post:
turistinfo@kvinnherad.kommune.no
Nettside:
www.visitsunnhordland.no

Hvor er Tursti til Vikastølen?