Å lage god sild tar tid, men en ekte Kyvik tar den tida som trengs for å lage god kvalitetssild. Gjennom generasjoner siden har de opparbeidet seg fagkunnskap om salting, krydring, modning og etterbehandling av det som på folkemunne kalles Havets Sølv. Sildebehandling er nemlig et fag som krever spesialkunnskap og bred erfaring. Dagens fabrikkbygning ble innviet i 1975. På begynnelsen av 90-tallet utvidet vi, slik at den i dag er på totalt 2600 kvm. Her har vi i realiteten to fabrikker: En tar imot fersk sild for filetering og nedlegging i tønner. Den andre tar for seg produksjon og pakking av de ulike sildeproduktene. 

 

 

  • Facebook logo

Kontakt

Adresse:
  • Grannesg 44
  • 5523
  • Haugesund
Telefon:
+47 52 73 34 00
E-post:
post@hjkyvik.no
Nettside:
www.kyviksild.no/

Hvor er HJ Kyvik AS?