Book now

Urfremføring inspirert av koronapandemien.  Danske Mogens Dahl Kammerkor ble stiftet av dirigent og musikalsk leder Mogens Dahl i 2005. I dag har koret utviklet seg til et unikt internasjonalt korprosjekt basert på den nordiske a cappella-tradisjonen. Med fokus på nordisk og romantisk musikk har ensemblet stått bak en rekke innovative prosjekter, og har som mål å påvirke dagsordenen for vokalmusikk i Norden.

Festspillkonserten byr blant annet på en urfremføring av festspillkomponisten i 2021, Missy Mazzoli. Stykket Year of our Burning er en respons på koronapandemien. Gjennom musikken og korets bevegelser på scenen, skal stykket fremstille forholdet mellom mennesker i den spesielle tiden.

Konsertprogrammet trekker linjer og sporer sammenhenger mellom fortid og nåtid, tradisjon og fornyelse.
– I programmets tette nett av stemmer er fellesnevneren tonalitet og melodi snarere enn den grensesprengende modernismen. Publikum kan så å si lytte til musikkhistorien og høre Bach gjennom de andre komponistene i programmet. Essensen er et flertall av stemmer, et musikalsk språk med ulike dialekter fra ulike land, som snakker med hverandre via underjordiske ganger i de musikalske bygningene, sier Mogens Dahl.
Solist på konserten er cellist Amalie Stalheim, som også spiller i Troldsalen under årets festspill, og hornist David M.A.P. Palmquist, som har skrevet konsertens første verk: Nocturne.STØTTET AV
Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica og William Demant Fonden

Source: Visit Bergen

Contact

Address:
  • Bergenhus 10
  • 5003 Bergen
Phone:
Email:
Website:
fib.no/

Where is Mogens Dahl Kammerkor?