Kvekere er et protestantisk kirkesamfunn, stiftet i 1652 i England av George Fox. Selv kaller de seg ofte Vennenes Samfunn. Det var regelmessige kvekermøte i Tysvær frem til 1920- årene.

Kvekerne i Tysvær, Nedstrand og Skjold i forrige århundre oppholdt seg stort sett innenfor det geografiske område som i dag utgjør Tysvær. Kvekertradisjonen går helt tilbake til begynnelsen på kvekerdommen i Norge: prisonskipene i England under napoleonskrigene 1807 -14. Det er enda kvekere i Tysvær, og det hender at det blir holdt kvekerandaktsmøte i det gamle forsamlingshuset.

  • Trip Advisor logo

Hvor er Kvekerhuset på Stakland?