Book now

URFREMFØRING 
Gamle komponister i nye oversettelser.

Man kan vanskelig forestille seg to mer ulike kunstnertyper enn Bach og Valen: Bach, den energiske og effektive som leverte populære kantater på løpende bånd, og Valen, enslig, innesluttet og isolert i en vestlandsbygd, der han kjempet frem sære og upopulære verker som sjelden ble spilt. «Det viktigste er nå at de blir skrevet,» sa han.

Det var nettopp Bach som viste Valen veien. Han kom på besøk i drømme, og ga Valen ideen til «den dissonerende polyfoni». Med Bach og gamle former som modeller utviklet Valen sitt moderne tonespråk. Eller er det egentlig så moderne? Er det bare Bach i ny drakt?

På denne konserten presenteres utvalgte kor- og orkesterverk av de to komponistene side om side, slik at slektskapet kan studeres nærmere. Christian Eggens nye versjoner for blåseensemble gir også anledning til å høre Valens orkestermusikk med friske ører. Han har tidligere restaurert og spilt inn samtlige orkesterverk med Stavanger symfoniorkester.

– Jeg har vel diktet litt også. Det ligger noen muligheter i denne musikken som Valen ikke har utnyttet. Han tok ikke steget fullt ut. Jeg fikk lyst til å se hva det kunne blitt hvis han hadde orientert seg mer mot sin egen tid, sier Eggen, som også var festspillmusiker i 1999.

Musikken fremføres av de fremragende byensemblene Bergen Domkor og Sjøforsvarets musikkorps, under Eggens ledelse.

Source: Visit Bergen

Contact

Address:
  • Domkirkeplassen 1
  • 5063 Bergen
Phone:
Email:
Website:
fib.no/

Where is Sjøforsvarets musikkorps & Bergen Domkor?