Book now

Ekvatorial-Guinea har den lengstsittande presidenten i verda. Teodoro Obiang har vore president sidan han kom til makta ved statskupp i 1979. Det vestafrikanske landet blir omtalt som det mest lukka på det afrikanske kontinentet, med marerittaktige fengselsforhold og ein knapt eksisterande opposisjon. Korleis er det å vere forfattar i eit slikt land? Og kva får ein forfattar til å våge å ofre alt – også sitt eige liv – for å protestere mot eit slikt styresett?

Forfattaren Juan Tomás Ávila Laurel bestemmer seg for å besøke heimlandet han flykta frå, trass faren for eiga sikkerheit. LitFestBergen viser dokumentaren The Writer from a Country Without Bookstores, regissert av Marc Serena, som følgde forfattaren på den farefulle ferda heim.

Source: Visit Bergen

Where is The Writer from a Country without Bookstores?

Fjord Norway's secondary logo