Book now

I utstillinga møter du ungdommar i krevjande livssituasjonar. I ein heilt spesiell installasjon, hjartet i utstillinga, fortel ungdommane om tankane sine, kjensler, utfordringar og draumar.  

11,3% av alle barn i Norge veks i dag opp i ein familie med dårleg råd. Det er meir enn ei tredobling sidan 2001, og det ser berre ut til å auka. I utstillinga blir me kjend med ungdommane sine utfordringar og vanskar, men òg draumane deira og kva dei ønskjer for framtida.

Utstillinga er laga av Museum Stavanger, men har fått fleire nye element. Mellom anna har elever frå Bryne vidaregåande skule dokumentert kvardagen sin og intervjua 137 personar om fattigdom på Jæren. 

Showings

October 04:
October 05:
October 06:
October 07:
October 08:
October 09:
October 10:
October 11:
October 12:
October 13:
October 14:
October 15:
October 16:
October 17:
October 18:
October 19:
October 20:
October 21:
October 22:
October 23:
October 24:
October 25:
October 26:
October 27:
October 28:
October 29:
October 30:
October 31:
November 01:
November 02:
November 03:
November 04:
November 05:
November 06:
November 07:
November 08:
November 09:
November 10:
November 11:
November 12:
November 13:
November 14:
November 15:
November 16:
November 17:
November 18:
November 19:
November 20:
November 21:
November 22:
November 23:
November 24:
November 25:
November 26:
November 27:
November 28:
November 29:
November 30:
December 01:
December 02:
December 03:
December 04:
December 05:
December 06:
December 07:
December 08:
December 09:
December 10:
December 11:
December 12:
December 13:
December 14:
December 15:
December 16:
December 17:
December 18:
December 19:
December 20:
December 21:
December 22:
December 23:
December 24:
December 25:
December 26:
December 27:
December 28:
December 29:
December 30:
December 31:

Prices

From:
NOK 40

Contact

Address:
  • Hetlandsgata 11
  • 4344 BRYNE
Phone:
477 76 020
Email:
garborg@jaermuseet.no
Website:
www.jaermuseet.no/garborgsenteret/ny-utstilling-verdas-rikaste-land/

Where is Verdas rikaste land?