Ope for omvising sommar 2016 med enkel servering og overnatting med frukost.

Indre Offerdal har 7 rom/ 15 senger. Anlegget ligg ved sjøen, og er eit sjeldan kulturminne frå overgangstida mellom bondesamfunn og industrisamfunn. Indre Offerdal har mellom anna mølle og sagbruk med oppgangssag som var i drift til inn på 1900-talet.

Plassen er eit gammalt industri område der det var saga som var hovedbruken, plank som vart saga leverte dei det meste til Bergen.
Det vart og dyrka frukt som også vart levert til Bergen og andre kundar i Sogn. Det var postkontor og telegraf her, posten vart stengd i 1987.
Endre Offerdal var ordførar i Årdal frå 1860 og fram til 1895 med noken små
avbrot. Ordføraren var busett her ute til sonen Ivar tok over i 1890, Ivar var og ordførar i fleire år.

Kontakt

Adresse:
  • 6885 ÅRDALSTANGEN
Telefon:
E-post:
haraldthune@hotmail.com
Nettside:

Hvor er Indre Offerdal?