Jaunsen Gjestgjevarstad ligg i bygda Granvin. Den over 300 år gamle Gjestgjevarstaden består av tre bygningar, alle klasifisert som verneverdige. Du kan overnatte i dei historiske omgjevnadane eller stoppe og ta ein matbit. Jaunsen Gjestgjevarstad har 8 rom og tilsaman 20 sengeplassar. Kapasieten i matsalen er 30 personar. Jaunsen Gjestgjevarstad er familiedrive og heimelaga lokale rettar er ein viktig del av produktet.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Kongstun, Postboks 11
  • 5736 Granvin
Telefon:
+47 905 53 679
E-post:
post@jaunsen.no
Nettside:
www.jaunsen.no

Fasiliteter

Konferansefasiliteter:
Restaurant:
Sesong:
  • Sommer

Hvor er Jaunsen Gjestgjevarstad?