Bestill

Aktør Kolumbus: Ferje mellom Lysebotn - Forsand - Lauvvik. 

Ferjen, som er en kombinert lastekatamaran, har plass til 72 passasjerer og 7 biler.

Kjøretøy over 3 500 kg kan ikke tas om bord eller kjøre i land på Lauvvik. Minimum bakkeklarering for slike kjøretøy må minst være 30 cm.

Forhåndsbestilling

Fra oktober-april må plass for kjøretøy og passasjerer forhåndsbestilles på billetter.kolumbus.no senest en time før rutens startpunkt.

Fra mai-september må bestillingen gjøres senest to timer før rutens startpunkt. 

NB! Ingen avganger på lørdager.

Hurtigbåten anløper kaiene ved Lauvvik, Forsand, Bratteli, Bakken, Songesand, Kallali, Flørli, Håheller og Lysebotn. 

Anløpstider er ca.-tider og anløpes kun dersom passasjerer/gods til eller fra stedet.

  • Facebook logo

Hvor er Kombibåt på Lysefjorden (Lysebotn - Forsand - Lauvvik)?