Bestill

Dagens rutetabell gjelder ut februar 2024. Fra 1. mars setter Kolumbus inn hurtigbåt og ferje i sambandet. Vi kommer tilbake med mer info!

Aktør: Kolumbus

Anløp: Lauvvik, Forsand, Bratteli, Bakken, Songesand, Kallali, Flørli, Håheller og Lysebotn.

Anløpstider er ca.-tider og anløpes kun dersom passasjerer/gods til eller fra stedet. 

Ferje: Kombinert lastekatamaran med plass til 72 passasjerer og 7 biler.

Kjøretøy over 3500 kg (buss, bobil, lastebil, traktor) kan ikke tas om bord eller kjøre i land på Lauvvik eller Forsand. Minimum bakkeklarering for slike kjøretøy må minst være 30 cm.

Forhåndsbestilling

Fra oktober-april må plass for kjøretøy og passasjerer forhåndsbestilles på billetter.kolumbus.no senest en time før rutens startpunkt.

Fra mai-september må bestillingen gjøres senest to timer før rutens startpunkt. 

NB! Ingen avganger på lørdager.

  • Facebook logo

Hvor er Kombibåt på Lysefjorden (Lysebotn - Forsand - Lauvvik)?