Nestunet ligg ved Mundheim i Hardanger. Dei leige ut ei hytte, to leiligheter, eit hus og kan tilsaman tilby 20 sengeplassar. Utleigeeiningane er i gardstunet på garden Nes. Her vert det drive tradisjonelt med kyr, sau og skogbruk. Nestunet er også ideellt for seminar, blåturar ol. Beliggenheten er 200 m frå Hardangerfjorden og 50 m frå eit vatn. Nestunet er tildelt  Olavsrosa, dette er ei utmerking gitt til opplevingstilbod med basis i den norske kulturarven.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Nernesvegen 34
  • 5632 Omastrand
Telefon:
56 55 47 52
E-post:
post@nestunet.com
Nettside:
www.nestunet.com

Hvor er Nestunet?