Runde fyr ligger på Kvalneset på nordvestspissen av den kjente fugleøya Runde. Det er et av 80 fredete fyr i Norge og inngår i kystledsamarbeidet mellom DNT, Forbundet Kysten og andre. Fyrbygningene og fyrområdet er fredet etter Kulturminneloven

På grunn av situasjonen med korona må alle opphold på hyttene bestilles på forhånd. Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig og dagsbesøk er dessverre ikke tillatt. Ikke-medlemmer som forhåndsbestiller seng kan låne nøkkel mot framvisning av kvittering for bestilling.

Det er den nyeste fyrvokterboligen på fyrstasjonen som er gjort om til selvbetjent hytte med 24 senger fordelt på to rom med 6 senger, to med fire senger, en seng under trappa og 3 senger på "storeloftet". I tillegg har vi en barneseng.

Fyret ble satt i drift i 1767 som det sjette fyret i Norge etter Lindesnes, og det første nord for Stadt. I 235 år hadde fyret deretter bemanning av fyrvoktere, assistenter, koner, barn, guvernanter, tjenestefolk og husdyr. Bemanningen ble naturlig nok redusert etter hvert som teknikken tillot det. I september 2002 ble fyret automatisert, og fyrmester Arne Velsvik pakket sine saker for siste gang på Runde fyr. Men som det heter i sangen: Folk treng hus og hus treng folk i all si tid, så Kystverket og DNT Sunnmøre har etter automatiseringen inngått avtale om å benytte den nyeste fyrvokterboligen på anlegget som selvbetjent turisthytte.

Kontakt

Adresse:
  • Kvalneset, nordvestspissen av Runde
  • 6096
  • Herøy
Telefon:
+47 70 12 58 04
E-post:
dnt.sunnmore@dnt.no
Nettside:
www.ut.no/hytte/3.2165/

Hvor er Runde Fyr - Overnatting?