Bestill

Jostedalsbreen er den største isbreen på europeisk fastland og den dekker 500 km2. Den gigantiske ismassen dekker både fjelltoppar og djupe dalar, og strekkjer seg ned med mektige armar med blåis ned mot Sognefjorden.

Pris: 195

Avgang frå Sogndal Skysstasjon

 

Sogndal Skysstasjon        08:35 

Galden                                08:51

Solvorn Ferjekai                08:35

Galden                                08:40

Hafslo                                 08:55

Marifjøra Kryss                  09:10 

Gaupne                               09:1

Jostedal                              09:45

Breheimsenteret                09:55

Nigardsbreen                     10:05

Hvor er Sogndal - Nigardsbreen ein veg?