På Urnes Gard kan du overnatte i restaurert gardshus, husvære i Gamlefjøsen,enkle 2-sengsrom eller gjestehus.

  • Facebook logo
  • Trip Advisor logo

Kontakt

Adresse:
  • Fv331 20
  • 6870 Ornes
Telefon:
E-post:
urnesgard@urnes.no
Nettside:
www.urnes.no

Hvor er Urnes Gard overnatting?