Bestill

Frå bussen kan du sjå vatn, berg og dalar og kulturskattar som gamle gardar og stølar. Bussen køyrer blant anna gjennom Aurlandsvangen, kommune- og handelsenteret i Aurland, og passerer Turlidfossen. Bussen køyrer langs den vakre Aurlandsfjorden, der den gamle garden Otternes ligg under skårane og fjella. Dette er eit klyngetun med i alt 27 hus.

Merk! På enkelte strekningar og enkelte dagar kan det vere stor pågang på bussane i Aurlandsdalen og det kan bli nødvendig å sette opp fleire bussar. Ein må då rekne med at det kan ta litt tid før ekstra buss er på plass. Andre strekningar Ønsker du å ta Vandrebussen på andre strekningar, til dømes Vassbygdi - Geiteryggen, finn du denne mogelegheiten under turen "Vandrebussen til Aurlandsdalen".

 

Du kan ta Vandrebussen frå Geiteryggen, Østerbø eller Vassbygdi til Aurland eller Flåm. Pass på at du bestiller for rett strekning.

 

Geiteryggen - Østerbø - Vassbygdi - Aurland - Flåm 

21.06.2021 - 29.08.2021

                                                          Mandag - Søndag

Frå Geiteryggen                                13:10

Til Østerbø                                        13:30

Frå Østerbø                                      13:30 / 18:35

Til Vassbygdi                                     14:10

Frå Vassbygdi                                   14:10 / 16:20 / 19:05

Til  Aurland                                        14:22 / 16:55 / 19:13

Frå Aurland                                        14:25 / 16:55 / 19:15

Til Flåm                                              14:40 / 17:10 / 19:25 

 

Prisar per strekning

 

Vandrebussen frå Aurlandsdalen   Vaksen  Honnør  Barn

Geiteryggen - Aurland                         137       68        68

Geiteryggen - Flåm                             160       81        81

Vassbygdi - Aurland                            49         25        25

Vassbygdi - Flåm                                73          37        37

Østerbø - Flåm                                   129         65       65

Østerbø - Aurland                               104        52        52 

Hvor er Vandrebussen frå Aurlandsdalen?