Bestill

På strekninga med buss frå Flåm til Aurlandsdalen passerer du flotte natur- og kulturattraksjonar. Først langs den vakre Aurlandsfjorden, der den gamle garden Otternes ligg under skårane og fjella. Dette er eit klyngetun med i alt 27 hus. Bussen køyrer gjennom Aurlandsvangen, kommune- og handelsenteret i Aurland, og passerer også Turlidfossen før bussen går vidare til Vassbygdi som er ei tradisjonell gardsbygd og eit start- og endepunkt for vandreruta i Aurlandsdalen.

Merk! På enkelte strekningar og enkelte dagar kan det vere stor pågang på bussane i Aurlandsdalen og det kan bli nødvendig å sette opp fleire bussar. Ein må då rekne med at det kan ta litt tid før ekstra buss er på plass.

Du kan ta Vandrebussen frå Flåm, Aurland eller Vassbygdi og reise til Østerbø eller Geiteryggen. Pass på at du bestiller for rett strekning.

 

Flåm - Aurland - Vassbygdi - Østerbø - Geiteryggen

                                   Mandag - Søndag

Frå Flåm                       08:15 / 16:30

Til Aurland:                    08:25 / 16:40

Frå Aurland:                  08:25 / 16:40

Til Vassbygdi:                08:45 / 17:05

Frå Vassbygdi:               08:45 / 17:05

Til Østerbø:                    09:15 / 17:35

Frå Østerbø:                   09:15 / 17:35

Til Geiteryggen:               09:40 / 17:55

 

Prisar per strekning

Vandrebussen til Aurlandsdalen   Vaksen   Honnør   Barn

Flåm - Østerbø                                  129         65          65 

Aurland - Østerbø                              104        52           52

Vassbygdi - Østerbø                           82          41          41

Aurland - Geiteryggen                        137        68          68

Flåm - Geiteryggen                             160        81          81

Vassbygdi - Geiteryggen                    113       57          57

Hvor er Vandrebussen til Aurlandsdalen?