Lite kan ødelegge mer for et arrangement, enn tekniske problemer. Vi har inngått avtale med dyktige leverandører, som sørger for at ditt arrangement er i de beste hender, når det kommer til lyd/bilde etc. Hos våre tekniske medlemsbedrifter kan du også få gode og nyttige tips om - og kontakter til artister/underholdning etc.