Bestill

Konferansen arrangeres i forbindelse med utstillingen Ruth Asawa – Citizen of the Universe.
Målet med konferansen er å belyse kunstfagets betydning. Hvorfor er kunstfag viktig? Kan kunstfagene bidra til et bedre utdannelsesforløp og gjøre den enkelte bedre rustet til å takle framtidens oppgaver? Hvor står kunstfaget i skolen i dag? Konferansen vil belyse disse og flere aktuelle spørsmål i lys av internasjonal forskning og med Ruth Asawas kunstneriske praksis som bakteppe og inspirasjon.

Ruth Asawa

Ruth Asawa (1926-2013) regnes som en av modernismens viktigste fornyere av skulptursjangeren. Mest kjent er hun for sine ståltrådskulpturer som henger fra taket og danner installasjoner i rommet. I dag er hennes hengende ståltrådskulpturer representert i de største museene i USA. Utstillingen er laget i samarbeid med Modern Art Oxford og er den første museumsutstillingen med hennes arbeider i Europa. Asawa så verdien av å eksponere barn for kreative fag i skolen lenge før det var vanlig. Hun vektla nærheten mellom kunsten og livet og viet store deler av sin karriere til å arbeide med undervisning.

Nettopp fokuset på kreativ læring var noe av bakgrunnen for at Stavanger kunstmuseum i 2017 startet arbeidet med å få realisert den kommende utstillingen.

Kontakt

Adresse:
  • Henrik Ibsens gate 55
  • 4021 Stavanger
Telefon:
932 13 715
E-post:
vert.kunst@museumstavanger.no
Nettside:
stavangerkunstmuseum.no/events/art-is-doing

Fasiliteter

Kafé:
Toalett:
Souvenirer/butikk:
Parkering:
Tilrettelagt for bevegelseshemmede:

Hvor er Art is doing?

Fjord Norways sekundærlogo