Astruptunet ligg idyllisk til på sørsida av Jølstravatnet. Her finn du heimen til målaren, teiknaren og grafikaren Nikolai Astrup (1880 - 1928), som er ein av Norges mest kjende nasjonale kunstnarar.  Astrup eksperimenterte med tresnittet, og vart slik ein nyskapar innan den grafiske teknikken. Han varierte oppdraga fritt og utradisjonelt, dels ved å arbeide i plata undervegs eller ved å handkolodere trykkar etter at dei var feridg trykt.  Etter studiane flytta han heim for å skildre naturen og folk i Jølster. Astruptunet er ikkje berre ein kunstnarheim, men ein del av kunstnaren sitt livsverk. Som i bileta til Astrup ser vi både i eksteriør og interiør korleis Astrup sin kjærleik for landskapet, og plassen framleis ligg som ei steming gjennom tun og rom.  I Astrupsamlinga har vi nesten alle Astrup sine trykkplater og trykk og ein del måleri. I 2016 vart kunsten til Astrup lansert internsjonalt, i London og Tyskland.   

  • Facebook logo
  • Instagram logo
  • Trip Advisor logo

Fra NOK 75,00

Kontakt

Adresse:
  • 6847
  • Sunnfjord
Telefon:
+47 47 47 65 81
E-post:
solveig@misf.no
Nettside:
www.sfk.museum.no

Hvor er Astruptunet?