Balestrand kan tilby eit nettverk av gode og varierte turstiar. Ta kontakt med Balestrand turistinformasjon og me vil hjelpa deg med informasjon og turkart. Påmelding, meir informasjon om denne og andre guida turar: Balestrand Turistinformasjon. Sjå www.ut.no for fleire turar. www.balestrand.kommune.no

Kontakt

Adresse:
  • Holmen, sentrum
  • 6899 BALESTRAND
Telefon:
57691255
E-post:
balestrand@sognefjord.no
Nettside:
www.ut.no

Hvor er Balestrandguidane?