Mykje brukt av båtfolk. Fredeleg og skjerma område mellom øyer og holmar. Fleire naturlege badeplasser, men ingen av dei er tilrettelagt. Området vert òg mykje nytta til fiske.God tilgjenge frå sjø, men ikkje frå land. Fleire fornminner og kulturminne i området. Brunøya er eit fint fiskeområde, populært å sette ut garn her.

Kontakt

Adresse:
  • Bårdsund
  • 5683 Reksteren
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Bårdsund badeplass?