Jostedalen og Jostedalsbreen er av dei mest verdsette turistmåla i landet vårt. Den mest kjende brearmen i Jostedalen er Nigardsbreen. Det er hit Brevegen AS ynskjer deg velkomen.

Brevegen AS er ei reiselivsverksemd i Jostedalen i Sogn. Mellom Breheimsenteret og Nigardsbreen driv me ein bomveg, over 3 km lang, og båtskyss på Brevatnet med M/S Jostedalsrypa.Vegen går gjennom eit svært interessant morenelandskap, der isen låg fleire hundre meter tjukk på 17- og 1800-talet. Alt dette og meir til kan du lære om i Breheimsenteret.

Kontakt

Adresse:
  • Gjerde
  • 6871 JOSTEDAL
Telefon:
E-post:
post@brevegen.no
Nettside:
www.brevegen.no

Hvor er Brevegen?

Fjord Norways sekundærlogo