Dalsfjorden er ein smal fjordarm som strekk seg gjennom kommunane Askvoll, Fjaler og Sunnfjord. Fjorden er ein fortsettelse av Vilnesfjorden. Vilnesfjorden og Dalsfjorden er til saman 43 kilometer lang. I botnen av fjorden munnar det mektige vassdraget Gaula ut. Dette er og den smalaste delen av Dalsfjorden, under ein kilometer brei.  Dalsfjorden er omringa av eit flott turterreng. Fjorden passar godt til båtturar, kajakkpadling og fiske. På nordsida av fjorden går Fylkesveg 607 frå Holmedal austover til Dale, over Dalsfjordbrua. Herfrå går fylkesveg 57 vidare innover fjorden på sørsida. Fylkesveg 391 går langs deler av nordsida av fjorden. 

Kontakt

Adresse:
  • 6961 Dale i Sunnfjord
Telefon:
57 74 30 00
E-post:
mail@fjordkysten.no
Nettside:

Hvor er Dalsfjorden?