Fra parkeringa ved Kommunehuset går du parallelt med E39 på gangvegen forbi innhegningene til elva. Ta til venstre før du kommer til brua. Følg vegen helt opp til lysfabrikken. Her går vegen over til traktorveg/sti mellom elva og jordet. Følg stien oppover i totalt 3,2 km før du kommer til hengebrua, hvor du går videre til høyre etter hengebrua og følger elva nedover på skiltet sti. Etter 3,2 km kommer du tilbake til Batnfjordsøra, gå til høyre over den "gamle brua" og følg fotgjengerstien til parkeringsplassen ved kommunehuset.

Adkomst og parkering Fra Molde kjører du E39 til Batnfjordsøra. Følg E39 forbi den krappe svingen, og ta siste avkjøring til venstre før du er ute av sentrum. Fra Kristiansund kjører du E39 til Batnfjordsøra. Ta første vei inn til høyre, hvor du kan parkere mellom kommunehuset og innhegningene.

Kontakt

Adresse:
  • 6631 BATNFJORDSØRA
Telefon:
70 23 88 00
E-post:
info@visitnorthwest.no
Nettside:
www.visitnorthwest.no

Hvor er Elvastien på Batnfjordsøra?