Bestill

Skulptur og gjenbruksmateriale
Denne lørdagen skal vi samarbeide! Samarbeid var nemlig en arbeidsform som kunstneren Ruth Asawa ofte praktiserte. Vi lar oss inspirere av Asawas inkluderende kunstpraksis og samarbeider om å lage store elementer av melkekartong som til slutt blir del av en større installasjon i utstillingen.
Ta gjerne med tomme og rene melkekartonger til bruk i verkstedet.
Aktiviteten passer for hele familien.
Om Ruth Asawa
Ruth Asawa (1926 - 2013) skapte kunst med det hun hadde for hånden, om det var penn og papir, hyssing, trolldeig, melkekartonger eller metalltråd, arbeidet hun frem organiske og geometriske bilder og skulpturer hvor den negative positive formen spiller på lag.
Asawa begynte å jobbe med kunst da hun som sekstenåring sammen med sin familie ble satt i interneringsleir i årene 1942-43, først i California, senere i Arkansas. I 1946 begynner hun på den anerkjente skolen Black Mountain College, Nord-Carolina, som var særlig kjent for sine progressive pedagogiske metoder. Av læreren Josef Albers lærte hun blant annet viktigheten av å eksperimentere med ulike materialer og dets egenskaper. Det er også her hun begynner å produsere sine mest kjente skulpturelle verk i heklet metalltråd. Disse skulpturene utfordrer ideen om materiale og form gjennom å frembringe letthet og transparens. Utfordring av materiale og form ser vi også i Asawas tegninger, maleri, trykk og ulike papirarbeider. Ruth Asawas kunst har siden 50-tallet vært utstilt flere steder i verden og hun er representert i viktige museer som Museum of Modern Art (MoMA) og Guggenheim Museet i New York.
_________________________________________________________________________
A child can learn something about colour, about design, and about observing objects in nature. If you do that, you grow into a greater awareness of things around you. Art will make people better, more highly skilled in thinking and improving whatever business one goes into, or whatever occupation. It makes a person broader.
– Ruth Asawa
__________________________________________________________________________

Kontakt

Adresse:
  • Henrik Ibsens gate 55, Stavanger, Norge
  • 4021 Stavanger
Telefon:
+47 932 13 715
E-post:
vert.kunst@museumstavanger.no
Nettside:
stavangerkunstmuseum.ticketco.events/no/nb/e/familyworkshopjanuary23/tellus

Hvor er Familieverksted / Family Workshop?