Bestill

Festspela i Geiranger vert arrangerte over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Meir informasjon om program og billettar for 2023 kjem!

Velkomen til Festspela!

Visninger

Geiranger (Eidsdal)
14. september:
15. september:
16. september:
17. september:

Kontakt

Adresse:
  • Eide 33
  • 6215 Eidsdal
Telefon:
E-post:
post@festspel.no
Nettside:
www.festspel.no

Hvor er Festspela i Geiranger?