Festspela i Geiranger vert arrangerte over fire dagar, med eit breitt program av konsertar, møteplassar og utviklingsarenaer for unge talent. Festivalen har hjartet planta i den klassiske musikken – med forgreiningar inn i ei rekke andre sjangrar og uttrykk. Vi ønskjer å inspirere og vise samanhengar i eit breiare musikalsk og kulturelt landskap i ramma av UNESCO sitt verdsarvområde for natur og kultur.

Velkomen til Festspela!


Visninger

Geiranger
29. september:
17:00
30. september:
01. oktober:
02. oktober:

Kontakt

Adresse:
  • Eide 33, Eidsdal
  • 6215
Telefon:
E-post:
post@festspel.no
Nettside:
www.festspel.no/

Hvor er Festspela i Geiranger?