Bestill

Ved helårsarrangement i tillegg til den konsentrerte festivalen i september skal Festspillene i Kristiansund fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen, og styrke den regionale arenaen for kunstformidling. Festspillene i Kristiansudn skal skape gode kunstneriske opplevelser for et bredt publikum i hele regionen gjennom å drive profesjonell formidling av trosrelatert og annen kunst. FiK skal bidra til å styrke kontakten mellom kirke, kulturliv, samfunns-/næringsliv og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirken og allmennheten.

Visninger

21. september:
22. september:
23. september:
24. september:
25. september:

Kontakt

Adresse:
  • Konsul Knudtzsonsgate 4B
  • 6509 KRISTIANSUND N
Telefon:
98424467
E-post:
kine@festspillksu.no
Nettside:
www.festspillksu.no

Hvor er Festspillene i Kristiansund?