Vatnet har ein god bestand av fin aure, i tillegg til ein noko mindre sjøaurebestand. Lett tilgjengeleg "familie" fiskevatn. Eit område er tilrettelagt for funksjonshemma (Husnes sentrum). Høve til å leiga båt. Kortseljar kan gje nærare opplysningar.

Kontakt

Adresse:
  • 5460 Husnes
Telefon:
53 47 14 04
E-post:
Nettside:

Hvor er Fiske ved Opsangervatnet?