Fiskekart over Jølster gir deg fantastisk oversikt over alle dei framifrå fiskeplassane langs Jølstravatnet og i elavane og vatna omkring Jølstravatnet. Her er alle nødvendig informasjon samla for å gi deg eit best mogeleg utgangspunkt for fangst og gode opplevingar.

 

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18C2QKeUAuRWjXUWC4cuzBZm_FxG510o-" width="640" height="480"></iframe>

Hvor er Fiskekart - Jølster?