Den 11. og 12. august kan du bli med på årets fiskefestival på Fitjar.
Programmet er nesten fastspikra og tilbyr her følgande:

Fredag 11.august:
17.00 - 19.00 blir det grilling på meierikaien. Her står Engesund Fiskeoppdrett for gratis grillmat, underhaldning med Erik & Øyvind og god stemning.
Gi ein lyd på tlf: 95189950 om du kjem, slik at ein har eit overblikk over kor mange som treng mat.

Lørdag 12.august
10.00 Påmelding for fiske, med påfylgjande fiskekonkurranse, premiering kl. 15.30

12.00 «Gullgalne Gruella og jakta på den forheksa skatten»

16.00 Videon uteservering, Trubadur Elisabeth Kristensen underheld

22.00 Costello spelar på hotellet


Kontakt

Adresse:
  • Fitjar Sentrum
  • 5419 Fitjar
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Fitjar Fiskefestival ?