Bestill

Naturen gav oss vår einaste boltreplass. No gir me naturen, og oss sjølve, ei hjelpande hand. Og feirer det i eit varmt fellesskap, ei musikalsk vardetenning for saka som driv fram. Ein festdag for frivilligheit, framtidsoptimisme og dei nye generasjonane som skal gjera kloden vår bærekraftig att.

Markeringa er open for alle.

Hvor er Fjorden Aid 2022?