Område beståande av tre samanhengande vatn (Flatråkervatnet, Midtvatnet og Nordbustadvatnet) med kanalar imellom. Kanalane er svært gamle og difor viktige kulturminne. Flott område for padling. Mogleg å leige kano av Tysnes Jakt og Fiskelag (JFL). Rundt vassdraget er det ei 31 kilometer lang sykkelløype som startar og ender i Våge. Sykkelløypa går gjennom svært naturskjønne område. Området er óg eigna for fotturar, fisking og bading. Tilrettelagt badeplass med sandstrand i Vassnaustedalen.

Kontakt

Adresse:
  • Flatåker
  • 5687 Flatråker
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Flatråkervassdraget badeplass?