På Flygansvær ligg eit kystfort frå andre verdskrig som tyskarane
bygde for å ha kontroll med innseglinga frå Nordsjøen. Festningsområdet er godt intakt, med mellom anna fire kanonstillingar. Ved vegen er det sett opp informasjonstavle

Kontakt

Adresse:
  • 5683 Reksteren
Telefon:
E-post:
Nettside:

Hvor er Flygansvær Reksteren?

Fjord Norways sekundærlogo