I Sunnhordland er du alltid nær ein stad der stein, landskap og utstillingar byr på både utsikt og innsikt.

Du er invitert til å oppdage Sunnhordlands sjel gjennom vår natur og kultur. Men trø varsamt, far sporlaust, handle lokalt og ver førebudd på vårt ville vestlandsvær.

Eit usedvanleg breidt spekter av vulkansk geologi, “fødd” i Iapetushavet og pressa i den Kaledonske fjellkjedefaldinga, har skapt kultur og næringsliv på nordsida av Hardangefjorden gjennom 10 000 år.

30-40 istider gjennom dei siste 2,6 millionar åra har forma landskapet vårt. Den historia er spesielt godt fortalt av fjell, morenar og jettegryter sør for Hardangerfjorden, men og av sjølve fjorden.

Saman med fagmiljøa ved UiB og NGU vart det søkt opptak i UNESCO Global Geopark Network hausten 2021. Geoparken skal gje oppveksande slekter innsikt i korleis landskap har oppstått og korleis berggrunnen har prega kulturen vår.

Gjennom besøksmåla til Geopark Sunnhordland kan du lære meir om steintypane, isen og kulturhistoria som har forma regionen vår.

Besøkssenterene er følgande:

Hvor er Geopark Sunnhordland ?