Giske er særs rik på gravrøyser og gravhaugar frå steinalder og oppover. Mjeltehaugen på Giskegjerdet er omlag 30 meter i tverrmål. Her vart funne m.a. ei dekorert steinkiste. Eilif-røysa på Godøy er ein 5 m høg gravhaug frå yngre romartid (375-400 år e.-Kr.). Den vart grave ut i 1962. Presentasjon av haugen finst i Godøytun-museet. Blimshaugen på Vigra er omlag 36 m i tverrmål og 5 m høg. Der vart funne fleire graver og steinkister frå yngre romartid. Kongshaugen, eller Valderhaugen på Valderøy, er plassen for det eldste båtfunn i Norden. Gravfelt: ca 60 graver v/Gjuv, Godøy.

Kontakt

Adresse:
  • 6050 Valderøya
Telefon:
70 16 34 30
E-post:
info@visitalesund.com
Nettside:
www.giske.kommune.no

Hvor er Gravrøyser i Giske?